VELKOMMEN TIL

STORMOA

Produsent og leverandør av lokal og kortreist mat

Tradisjon

Vi har troen på en bærekraftig produksjonsmåte for våre produkter. I samarbeid med landbruksrådgivning NLR Nordland, seriøse vareleverandører og  kunnskapen om lokal produksjon under den artiske himmel, søker vi å gi vårt bidrag til lokalprodusert og kortreist mat direkte til forbruker.

Tjenester

Vi kan tilby kvalifiserte tjenester innen jordkultivering og entrepenørtjenester rettet mot landbruket. Vi kan bistå med rådgiving, planlegging og hjelp til gjennomføring av jordforbedrende tiltak. Dette er et stort felt og det vi ikke kan, skaffer vi oss kunnskap om.

Kvalitet

Gjennom kontrollerte råvarer, fornuftig plantevernstrategi, skånsom produksjon og behandling, kan vi levere matvarer av høy kvalitet. Våre kunder setter pris på produktene ved å komme tilbake år etter år.

Velprøvde teknikker for skånsom og god kultivering av jordsmonn